COVID-19 (coronavirus) kan påvirke dine rejseplaner. Uanset, hvor du skal hen, kan du finde den seneste vejledning her.

Servicevilkår

Sidst opdateret: februar 2020

Hvem er vi?

Skyscanner (“os“, “vi” eller “vores” afhængigt af sammenhængen) leverer onlinerejsesøgetjenester (herunder prissammenligninger for fly, hoteller og biludlejning) og andre rejserelaterede tjenester (“tjenesterne“) til rejsende over hele verden via vores websteder, apps og andre platforme (“platformene“).

Skyscanner er ikke et rejsebureau og er ikke ansvarlig for at levere, sætte eller kontrollere de priser, der gælder for nogen af de rejsemuligheder eller produkter, som du kan finde og booke via vores tjenester (“tredjepartsrejseprodukter“). Alle sådanne tredjepartsrejseprodukter leveres af uafhængige rejsebureauer, flyselskaber, hoteller, rejsearrangører eller andre tredjeparter (“rejseudbydere”) og er underlagt disse tredjeparters vilkår og betingelser.

Vores tjenester og platformene leveres af Skyscanner Limited, et anpartsselskab stiftet og registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04217916.  Andre enheder, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Skyscanner, omtales i disse vilkår som “virksomheder i Skyscanner-gruppen”. Du kan finde vores oplysninger inklusive postadresse og registreret kontor på vores side med virksomhedsoplysninger.

Disse vilkår

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) regulerer din adgang til og brug af vores tjenester og platforme sammen med vores fortrolighedspolitikcookiepolitik og community-retningslinjer. Ved at få adgang til eller bruge tjenesterne eller platformene bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og vilkårene i fortrolighedspolitikken, cookiepolitikken og community-retningslinjerne.

Nogle af vores tjenester og platformene (f.eks vores ‘Skyscanner til virksomheder’-produkter) stiller forskellige vilkår og betingelser for din brug af disse tjenester. I sådanne tilfælde vil du få klar besked om det, og disse vilkår vil være gældende i stedet for eller sammen med disse vilkår, således som det er passende.

Vi kan ændre disse vilkår når som helst efter vores valg. Hvis disse vilkår ændres, vil vi offentliggøre de reviderede vilkår og betingelser, og du vil blive anset for at have accepteret alle ændringer, hvis du fortsætter med at bruge vores tjenester eller platforme, efter at ændringerne er blevet vist. Hvis du ikke kan acceptere alle disse vilkår, bør du ikke bruge vores tjenester eller platforme.

Brug af vores tjenester

Du må kun bruge vores tjenester og platforme i overensstemmelse med gældende love og til legitime formål. I betragtning af din accept af disse vilkår tildeler vi dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at downloade, få adgang til og bruge vores tjenester og platforme til dine egne personlige, ikke-kommercielle formål og ikke til nogen andre formål. Vi tildeler denne licens under forudsætning af, at du accepterer, at du ikke vil:

 1. bruge vores tjenester eller platforme til formål, der er upassende eller ulovlige, eller til at udgive, dele eller videregive materiale, der (i) er ærekrænkende, stødende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt; (ii) krænker en tredjeparts fortrolighed eller rettigheder, herunder ophavsret, varemærke eller andre immaterielle rettigheder; (iii) er udgivet, delt eller overført med henblik på reklame eller for at promovere dig selv eller en tredjepart; eller (iv) er misvisende eller giver misrepræsenterer din identitet eller på nogen måde antyder, at du er sponsoreret af, affilieret med eller forbundet med Skyscanner; eller (v) som du ikke på anden måde har nogen rettigheder til eller de nødvendige tilladelser for at kunne gøre det tilgængeligt;
 2. bruge vores tjenester eller platforme til nogen kommercielle formål eller på nogen måde, der kan skade Skyscanner eller skade Skyscanners omdømme;
 3. disassemblere, foretage reverse engineering af eller på anden måde dekompilere nogen software, programmer, opdateringer eller hardware indeholdt i eller tilgængelig via vores tjenester eller platforme, medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved lov;
 4. kopiere, distribuere, kommunikere til offentligheden, sælge, udleje, udlåne eller på anden måde bruge vores tjenester eller platforme eller søge at overtræde eller omgå nogen etablerede sikkerhedsforanstaltninger, der begrænser din adgang til eller brug af vores tjenester eller platforme;
 5. bruge eller forstyrre vores tjenester eller platforme på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere;
 6. indsætte nogen form for forstyrrende eller skadelig kode, virus, orm eller trojansk hest eller et denial of service- eller spam-angreb i eller overføre sådanne via vores tjenester eller platforme; eller
 7. fjerne, ændre eller udskifte nogen meddelelser om oprindelse, varemærker, firmanavne, logoer eller andre oprindelsesbetegnelser på vores tjenester eller platforme eller udgive eller forsøge at udgive vores tjenester eller platforme som værende produkter fra andre end Skyscanner;

Du accepterer også, at du ikke vil bruge uautoriserede automatiserede computerprogrammer, softwareagenter, robotter, spidere eller anden software eller andre programmer til at scanne, kopiere, indeksere, sortere eller på anden måde udnytte vores tjenester eller platforme eller de data, de indeholder. Skyscanner har foretaget en betydelig investering i at indsamle, behandle og præsentere flere tusinde rejsedataudbydere og tilbyder adgang til rejsedata på en kommerciel API-basis, så enhver overtrædelse af denne bestemmelse er en væsentlig overtrædelse af disse vilkår vores tjenester og platforme.

Hvis du tilmelder dig vores tjenester eller platforme med en logonkonto eller en adgangskode, er du ansvarlig for at holde adgangskoden og logonoplysningerne fortrolige og sikre. Hvis du bliver bekendt med eller har grund at have mistanke om, at dine logonoplysningers sikkerhed er blevet kompromitteret, bedes du straks give os besked om det via vores helpdesk.

Vores tjenester og platforme er ikke beregnet til børn under 16 år, og ingen under 16 år må levere nogen oplysninger til eller via vores tjenester eller platforme. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år, og hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger fra et barn under 16 år, vil vi slette disse oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

I det omfang, hvori en del af vores tjenester eller platforme hostes på et tredjepartswebsted (for eksempel Facebook eller et anden social medies websted), og der findes separate brugsvilkår vedrørende dette websted, accepterer du, at du vil overholde sådanne vilkår og betingelser foruden disse vilkår.

Deling af oplysninger med os

Vi tager din fortrolighed alvorligt og opererer til enhver tid i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Du anerkender, at alle personlige data (som defineret i vores fortrolighedspolitik), som du sender til eller via vores tjenester eller platforme, kan anvendes af os i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Du accepterer at sørge for, at alle personlige data, som du giver os, er korrekte og opdaterede, og at du har alle samtykker, licenser eller godkendelser, der er nødvendige for at vi kan bruge disse oplysninger i overensstemmelse med disse vilkår, vores community-retningslinjer og vores fortrolighedspolitik.

I det omfang, hvori vores tjenester eller platforme giver dig mulighed for at udgive, uploade, sende eller på anden måde gøre oplysninger, billeder, videoer eller andre data tilgængelige for Skyscanner eller andre Skyscanner-brugere (“brugerindhold“), accepterer du, at:

 1. du er eneansvarlig for brugerindhold, som du uploader, og du erklærer og accepterer, at du ikke vil dele noget, som du ikke har tilladelse eller ret til at dele, eller som du ikke kan tildele licens i afsnit 2 nedenfor til;
 2. selvom alle immaterielle ejendomsrettigheder til alt brugerindhold vil være ejet af dig eller dine licensgivere, og det altid står dig frit for at dele dit brugerindhold med enhver anden, giver du hermed Skyscanner og virksomhederne i Skyscanner-gruppen en ikke-eksklusiv, vedvarende, royaltyfri, verdensomspændende, overdragelig og underlicenscerbar ret til at hoste, bruge, reproducere både elektronisk og på anden måde, vise offentligt, distribuere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte og skabe afledte værker af alt sådant brugerindhold (i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik), herunder til brug for reklame for og markedsføring af vores tjenester eller platforme; For eksempel kan vi gøre brugerindhold tilgængeligt for vores forretningspartnere eller andre virksomheder i Skyscanner-gruppen, så de kan vise det på deres egne websteder. Du har kontrollen over det brugerindhold, du uploader til Skyscanner-tjenesterne, og kan opsige denne licens til enhver tid ved at slette brugerindholdet eller din Skyscanner-konto. Slettet brugerindhold vil blive fjernet hurtigst muligt inden for 48 timer.
 3. vi er på ingen måde ikke forpligtede til at opbevare, beholde, offentliggøre eller gøre brugerindhold uploadet af dig tilgængeligt, og du er ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier af dit eget brugerindhold.

I det omfang, hvori du giver os forslag, kommentarer, forbedringer, ideer eller anden feedback (“feedback“), tildeler du hermed uigenkaldeligt ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder i denne feedback til os og accepterer, at vi kan bruge og dele en sådan feedback til ethvert formål efter vores eget skøn. Du kan sende feedback til os ved at klikke på fanen Feedback eller via vores helpdesk.

Skyscanners ejendom

Med undtagelse af, hvad der er angivet andetsteds i disse vilkår, er alle immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret (herunder ophavsret til computersoftware), patenter, varemærker eller firmanavne, designrettigheder, databaserettigheder, knowhow, forretningshemmeligheder og tillidsrettigheder til vores tjenester og platforme (under et “immaterielle ejendomsrettigheder“) ejet af eller licenseret til Skyscanner. Du anerkender, at du ved at bruge tjenesterne eller platformene ikke vil opnå nogen rettighed, ejendomsret eller interesse i eller til dem med undtagelse af den begrænsede licens til at bruge dem, som disse vilkår tildeler dig. Du anerkender også, at du ikke har nogen ret til at få adgang til nogen af tjenesterne eller platformene i kildekodeform, medmindre de udgives under en licens, der specifikt tillader en sådan adgang.

Andre personers ejendom

Vi respekterer andre personers immaterielle ejendomsrettigheder. Hvis du har grund til at tro, at din ophavsret krænkes af noget af indholdet på vores tjenester eller platforme, bedes du sende en skriftlig underretning om den påståede krænkelse til legal@skyscanner.net Att. Legal Department. Du kan også kontakte os ved at skrive til:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

For at hjælpe os med at løse påståede krænkelser, og hvor det er relevant for at kunne foretage en gyldig underretning i henhold til Digital Millennium Copyright Act (i denne sammenhæng er Legal Department den udpegede agent), bedes du inkludere følgende oplysninger i din underretning:

 1. identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som påstås at være blevet krænket;
 2. identifikation af det påståede krænkende materiale og tilstrækkelige oplysninger til, at vi rimeligvis kan lokalisere det i vores tjenester (angivelse af materialernes URL-adresse(r) er fint);
 3. tilstrækkelige oplysninger til, at Skyscanner kan kontakte dig, f.eks. en adresse, et telefonnummer og en e-mailadresse, hvis en sådan findes;
 4. en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er bemyndiget af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller loven;
 5. udelukkende for krav i henhold til DMCA: en erklæring fra dig, afgivet under vidneansvar, om at de ovenstående oplysninger i din underretning er korrekte, og at du er ophavsretsindehaveren eller er bemyndiget til at handle på ophavsretsindehaverens vegne, og din fysiske eller elektroniske underskrift.

Prisnøjagtighed og garantifraskrivelse

Din brug af tjenesterne og platformene finder sted helt på dine egen risiko.

Selvom vi håndhæver strenge prisnøjagtighedspolitikker over for alle rejseudbydere, der leverer vores data, og gør vores bedste for at sikre, at det indhold, der vises på eller via vores tjenester og platforme, er opdateret og korrekt, kan vi ikke garantere sådant indholds pålidelighed eller korrekthed.

På samme måde er vores prisprognoser baseret på data, som vi har, og som er relaterede til tidligere pristendenser, men der er ingen garanti for, at vores prognoser vil være korrekte.

Vi leverer tjenesterne og platformene på “som de er og forefindes” fraskriver os udtrykkeligt alle garantier og betingelser af enhver art, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier for ejendomsret, ikke-krænkelse, salgbarhed og nøjagtighed, samt alle stiltiende garantier baseret på kutyme. I det omfang, hvori loven tillader det, fremsætter vi ingen påstande og garanterer dig ikke, at vores tjenester eller platforme (a) er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede; (b) altid vil være tilgængelige; (c) vil leve op til dine forventninger; eller (d) er sikre eller frie for fejl, defekter, virus eller malware.

Prisprognoser

Skyscanner kan give dig flyprognoseoplysninger, hvis du vælger at tilmelde dig prisunderretninger. Vores prisprognoser er det bedste gæt, vi kan tilbyde på et givet tidspunkt baseret på de data, vi har vedrørende tidligere tendenser. Der er ingen garanti for, at vores prognoser vil være korrekte, da priser og tilgængelighed afhænger af tredjeparter som forklaret ovenfor. Mens du kan vælge at stole på vores prognoser, garanterer vi ikke og kan vi ikke garantere deres korrekthed, og vi påtager os intet ansvar for nogen unøjagtigheder eller utilgængelighed af vejledende priser.

Booking af rejser via Skyscanner

Skyscanner er ikke et rejsebureau og er ikke ansvarlig for at levere nogen rejsemuligheder, der vises via tjenesterne eller platformene eller for fastsættelse eller kontrol af de priser, vi viser. Alle tredjepartsprodukter, som du finder og/eller booker via vores tjenester eller platforme, leveres af uafhængige rejseudbydere.

Skyscanner muliggør din booking hos sådanne rejseudbydere, men er ikke ansvarlig for og har intet erstatningsansvar over for dig i forbindelse med sådanne bookinger. Den relevante rejseudbyders identitet og de vilkår og betingelser, der gælder for din booking med dem (“rejseudbydervilkår“), vil blive meddelt dig på tidspunktet for din booking, og du bør sørge for at læse og forstå dem fuldt ud, inden du gennemfører din booking.

Rejseudbydervilkårene bør angive, hvilke rettigheder du har over for rejseudbyderen, og vil forklare deres ansvar over for dig, i tilfælde af at noget går galt.

Du accepterer at overholde alle relevante rejseudbydervilkår fuldt ud. Du anerkender, at en overtrædelse af rejseudbydervilkår kan medføre annullering af billetter eller reservationer, tilbagekaldelse af frequent flyer-miles og andre fordele samt yderligere gebyrer.

Når du har brugt vore platforme til at booke to eller flere relaterede rejseprodukter inden for en 24-timers periode (for eksempel et fly og et hotel booket separat, men inden for 24 timer fra hinanden), kan dette klassificeres som et “sammensat rejsearrangement” afhængigt af, hvor du opholder dig, og af den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Når der er etableret et sammensat rejsearrangement, vil du ikke have den samme grad af forbrugerbeskyttelse, som du har, når du booker et fly og et hotel sammen via en enkelt agent (hvor du i så fald kan få de fordele, der gælder for booking af feriepakker). Dette betyder, at du er afhængig af, at hver enkelt rejseudbyder leverer sine tjenesteydelser, og du har ikke nogen retsmidler over for pakkens arrangør eller forhandler. Hvis en af de udbydere, der er involverede i et sammensat rejsearrangement, går konkurs, vil den beskyttelse, der er tilgængelig inden for rammerne af EU‹s pakkerejseregler, ikke være gældende.

Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

Disse vilkår angiver det fulde omfang af Skyscanners forpligtelser og ansvar med hensyn til vores tjenester og platforme.

Skyscanner har intet ansvar for nogen aftaler, som du indgår med nogen tredjepart som et resultat af din brug af vores tjenester eller platforme (herunder, men ikke begrænset til, enhver rejseudbyder). Hvis du oplever problemer med en booking, som du foretager eller forsøger at foretage via Skyscanner, anerkender du, at du skal løse dette problem med den relevante rejseudbyder, og at dit eneste retsmiddel under sådanne omstændigheder, herunder en eventuel tilbagebetaling, ligger hos den relevante rejseudbyder og ikke hos Skyscanner. Hvor vores tjenester eller platforme indeholder links til andre websteder og ressourcer fra tredjeparter, stilles disse links udelukkende til rådighed for dig som information. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse websteder eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for nogen tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

Du vil muligvis se reklamemateriale fra tredjeparter på vores tjenester og platforme. Hver individuel annoncør er alene ansvarlig for indholdet af dennes reklamemateriale, og Skyscanner påtager sig intet ansvar for reklamemateriales indhold, herunder, men ikke begrænset til, nogen fejl, udeladelser eller unøjagtigheder.

I det maksimale omfang, hvori loven tillader det, accepterer vi (sammen med vores topledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter, associerede selskaber, leverandører og tredjeparter) ikke noget ansvar for (a) nogen unøjagtigheder eller udeladelser i det indhold, der vises på eller via vores tjenester eller platforme; eller (b) nogen form for force majeure, uheld, forsinkelse eller nogen specielle skader, direkte skader, strafferetslige skader, indirekte skader, tilfældige skader eller følgetab eller -skader af nogen art (herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller tabt besparelser), uanset om dette er baseret på kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, som du pådrager dig på grund af eller i forbindelse med din adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge vores tjenester eller platformene eller deres indhold.

Underlagt disse vilkår og i det omfang, hvori loven tillader det, vil vores maksimale samlede ansvar over for dig som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller din adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge tjenesterne eller platformene være begrænset til et beløb på 100 £ (et hundrede britiske pund).

Intet i disse vilkår skal begrænse eller udelukke (a) vores ansvar i forbindelse med dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller for vores bedrageri eller svigagtig vildledning; (b) ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til loven; eller (c) dine lovmæssige rettigheder.

Dit ansvar over for os

Underlagt disse vilkår vil du være ansvarlig og erstatningsansvarlig for alle handlinger, krav, procedurer, omkostninger, skader, tab og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, juridiske omkostninger), som vi eller virksomheder i Skyscanner-gruppen og alle vores topledere, direktører, medarbejdere og agenter pådrager os/sig, der udspringer af eller på nogen måde i forbindelse med din brug af vores tjenester eller platforme, eller brud på disse vilkår.

Opsigelse

Skyscanner kan efter eget suveræne skøn straks opsige enhver aftale med dig under disse vilkår til enhver tid efter varsel til dig og/eller, hvis du har en logonkonto, ved at annullere dit medlemskab og din adgang til din konto og fjerne eventuelt brugerindhold, som du måtte have uploadet til vores tjenester eller platforme. Skyscanner kan suspendere dine adgang og brug helt eller delvist uden varsel til enhver tid, for eksempel for at forhindre dig i at uploade brugerindhold, uden at pådrage sig noget ansvar af nogen art.

Almindelige bestemmelser

Du anerkender, at din uautoriserede brug af vores tjenester eller platforme kan medføre uoprettelige skader for Skyscanner og/eller Skyscanners associerede selskaber eller licensgivere, for hvilke pengeerstatninger ville være utilstrækkelige. Derfor vil vi og vore associerede selskaber og/eller licensgivere (således som det er relevant) i tilfælde af en sådan uautoriseret brug ud over eventuelle andre retsmidler have ret til at søge om at få nedlagt et øjeblikkeligt forbud mod dig.

Ugyldigheden eller uanvendeligheden af en bestemmelse (helt eller delvist) i disse vilkår påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser (helt eller delvist). Hele en bestemmelse eller en del af den, som en kompetent jurisdiktion konstaterer ugyldig eller uden retskraft, skal anses som slettet fra disse vilkår.

Disse vilkår er personlige for dig. Du er ikke berettiget til at overdrage disse vilkår helt eller delvis til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os og dig og tilsidesætter og erstatter alle tidligere vilkår, betingelser, aftaler og arrangementer med hensyn til din brug af vores tjenester eller platforme.

Vi vil handle med det samme ved ethvert tegn på brugerindhold, der overtræder disse vilkår. Hvis du er blevet bekendt med eller har mistanke om nogen ulovlige aktiviteter, bedes du kontakte os via vores helpdesk.

Hvis vi undlader at håndhæve nogle af disse vilkår, skal dette ikke anses for at udgøre et afkald på dem eller for begrænse retten til efterfølgende at håndhæve nogen af disse vilkår.

En person, som ikke er part i disse vilkår, har ikke ret til at håndhæve nogen bestemmelser i disse vilkår.

Uanset det land, hvorfra du får adgang til eller bruger tjenesterne eller platformene, og i det omfang, hvori loven tillader det, er disse vilkår og din brug underlagt lovgivningen i England og Wales, og du anses for at have accepteret domstolene i England og Wales’ ikke-eksklusive jurisdiktion til at løse eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed. Hvis du bruger platformene eller tjenesterne til kommercielle formål eller via et uautoriseret computerprogram som videre beskrevet for forbudt under afsnittet “Brug af vore tjenester” i disse vilkår, accepterer du domstolene i England og Wales’ eksklusive jurisdiktion til at løse eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed, medmindre der findes en eksisterende kommerciel aftale mellem os, som regulerer din brug og angiver andet.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om Skyscanner eller har nogen forslag til, hvordan vi kan forbedre vores tjenester eller platforme, bedes du kontakte vores helpdesk. Du kan også skrive til os på Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN Att. vores ‘Chief Legal Officer’.